Semmi köze az önkormányzatnak ahhoz, hogy takarítja-e valaki a WC-jét

2018 végén 5 megye valamennyi közösségi együttélési rendeletét megvizsgálta a TASZ, és 125 helyi önkormányzati rendeletben talált a magánszférát sértő, jogellenes  rendelkezéseket. Ezért Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kormányhivatalaihoz fordult azt kérve, hogy bocsássanak ki törvényességi felhívást az érintett önkormányzatok képviselő-testületei részére a támadott rendelkezések hatályon kívül helyezése iránt. A Szabálysértési Munkacsoport keretein belül indított akció sikeresen zárult, a kormányhivatalok sok érvvel egyetértettek, és a felhívás folytán a képviselő-testületek a támadott rendelkezések jó részét hatályon kívül helyezik. 

Mik is azok a közösségi együttélési rendeletek?

Az önkormányzatokról szóló törvény felhatalmazza a helyi önkormányzatokat arra, hogy rendeletben meghatározzák a közösségi együttélés alapvető szabályait, azonban a törvényi felhatalmazás ennél konkrétabb kereteket nem határoz meg. A törvényhez fűzött indokolás szerint az önkormányzatok olyan minimum követelményeket írhatnak elő, amelyek a helyi sajátosságokra reflektálnak, és amelyek nélkül a közösség tagjai nem tudnának békésen egymás mellett élni. Olyan magatartási szabályok megalkotására kapnak tehát lehetőséget, amelyek a közügyekre vonatkoznak, és amelyek hiánya a települések közrendjét, közbiztonságát, közegészségügyét, valamint a közös kulturális értékeit veszélyeztetné. Ennek megfelelően a legtöbb önkormányzat közösségi együttélési rendeletei a közterületek használatára, tisztán tartására, a helyi környezet védelmére, járművek parkolására, hirdetések elhelyezésére, az állattartás szabályaira, az önkormányzat jelképeinek használatára vonatkoznak. 

Mi a baj ezekkel a rendeletekkel?

Az önkormányzatok előszeretettel éltek a közösségi együttélési szabályok megalkotására felhatalmazó széles jogi keretekkel, amelyek gyakran rendkívül kreatív jogalkotásához vezettek. Így válhatott jogsértővé Baktalórántházán az, ha egy anya a homokozóban a gyermekével közösen várat épít, vagy Tarpán, ha valaki a temetőben padot helyez el, hogy szeretteinek sírja közelében üldögélhessen. 

Ugyan egyes településeken – ahogy a fenti példák is mutatják – extrém, néhol kifejezetten abszurd szabályok jelentek meg, 2018-ban kifejezetten azokat a közösségi együttélési szabályokat támadta meg a TASZ, amelyek a közterektől elrugaszkodva a magánélet területére merészkedtek be.  Számos olyan település van, amelyek a „lakás és a lakás céljára használt más helyiségek […] tisztaságáról, rendszeres takarításáról” rendelkeznek, valamint „az ingatlanhoz tartozó illemhely rendszeres ürítését, tisztántartását, fertőtlenítését” írják elő. Ezek a szabályok az otthonokba kívánnak sáros cipővel betrappolni és számon kérni a nappalik, WC-k tisztaságát. A támadott rendelkezések lényegében azt engedik meg az önkormányzatoknak, hogy szabályozzák és ellenőrizzék azt, ami a magánlakások falain belül történik. A lakások belsejének rendezettsége, azok tisztántartása, higiéniája tekintetében nem merülhet fel olyan közösségi érdek, amely okot adhat a polgárok magánélethez való jogának korlátozására, az otthonnak védettnek kell lennie.

Azzal, hogy a törvényi felhatalmazás nem határoz meg részletszabályokat arra vonatkozóan, hogy mit tekint pontosan a közösségi együttélés alapvető szabályainak, parttalan szabályozásnak ad teret. A tág jogi keretek bizonytalanságot szülnek, önkényes jogalkotáshoz vezethetnek és visszaélésre adnak lehetőséget. Félő, hogy pont azokkal szemben alkalmazzák, akik legkevésbé képesek jogaik érvényesítésére. Budapesten például kevésbé lehet elképzelni, hogy a lakás tisztaságának kivizsgálása érdekében becsöngessenek, és helyszíni ellenőrzést tartsanak az otthonokban. A TASZ tapasztalatai alapján egyébként minél kisebb a település, jellemzően annál több szabály van, és minél nagyobb a település annál kevésbé valószínű, hogy egyáltalán van közösségi együttélési rendelet. 

Nemcsak a lakások belsejébe beavatkozó rendelkezéseket támadta meg a szervezet, kritizálta azokat a szabályokat is, amelyek a kert, udvar rendezettségére vonatkozó feltételeket állapítottak meg. A kert és az udvar szintén a magánszféra része, az önkormányzatok túlterjeszkednek jogalkotási hatáskörükön, amikor a közparkok és közterületek határán átlépve belépnek a magáningatlanok területére. Számos település rendelete szankcionálta például a kert “megműveléséről” nem gondoskodókat, megsértve ezzel a tulajdonosok rendelkezési jogát, cselekvési szabadságát. Ráadásul nem lehet tudni, hogy az ilyen szabályok betartása érdekében elegendő-e a kert veteményesként való hasznosítása, vagy például kukoricát kell termeszteni. Ez a példa rámutat arra, hogy ha nem egyértelműek a rendelet szövegében használt fogalmak – például, hogy mit jelent az hogy művelés – akkor egyrészt senki sem fogja tudni, hogy mit szabad és mit nem, másrészt a bizonytalanság alkalmat ad a hatalommal rendelkezőknek arra,  hogy visszaéljenek és kényük-kedvük szerint alkalmazzák a szabályt azokkal szemben, akikkel szemben szeretnék. 

Elért eredmények:

A Nógrád Megyei Kormányhivatal a TASZ valamennyi jogi érvével szakmai szempontjával egyetértett, így minden érintett képviselő-testületet hatályon kívül helyezésre hívta fel. A 22 település közül 13 már eleget tett a felhívásnak, a kormányhivatal pedig további együttműködéséről biztosított.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szintén arról értesítette a TASZ-t, hogy valamennyi település felülvizsgálja és módosítja, vagy hatályon kívül helyezi a kifogásolt rendelkezéseket. 29 települési önkormányzat közül 14 már eleget tett ennek.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye kormányhivatala a megküldött érveléssel döntő többségben egyetértett, 32 település közül 26 önkormányzat végezte már el a kifogásolt rendeletek hatályon kívül helyezését, illetve megfelelő módosítását.

A Győr-Moson-Sopron és a Heves Megyei Kormányhivatal az udvar, kert tisztántartására, illetve a gyommentesítéssel kapcsolatos szabályozásra vonatkozó kérdésekben nem fogadta el a TASZ érveit , a többi ponttal kapcsolatban azonban intézkedtek a hatályon kívül helyezések érdekében.

Összességében a megtámadott rendelkezések közel felében ért el a TASZ a Szabálysértési Munkacsoport keretein belül sikereket, és számos rendelkezés hatályon kívül helyezése még folyamatban van.

2019-10-31T17:20:52+00:00 2019. október 30|Kategória: hírek|Címke: , |