Módosítják a szabálysértési törvény kiskorú prostituáltakra vonatkozó részét

2020. február 18-án nyújtotta be a Kormány az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása ellen fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatátA régóta várt javaslat értelmében módosul a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban Szabs. tv.) is.

A javaslat szerint a Szabs. tv. 172. § (2) pontja alapján nem lesz büntethető a szexuális szolgáltatásra felajánlkozás tilalmának megszegése miatt az elkövető, ha a cselekmény elkövetésekor a tizennyolcadik életévét nem töltötte be. A felajánlkozás fogalmát a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény bontja ki. A törvény 4. § k) pontja értelmében a szexuális szolgáltatásra felajánlkozás „a prostituáltnak közterületen vagy nyilvános helyen máshoz címzett, a szexuális szolgáltatása nyújtására irányuló szóbeli felhívása (aktív felajánlkozás), a prostituáltnak a szexuális szolgáltatásra irányuló ráutaló magatartása (passzív felajánlkozás), illetve a szexuális szolgáltatást igénybe venni kívánó felhívásának elfogadása.”

A javaslat alapvetően üdvözlendő, hiszen az alapjogvédő szervezetek által régóta kifogásolt jogszabályt hoz összhangba a gyermekek védelméről szóló nemzetközi egyezményekkel. Fontos azonban, hogy a tervezett módosítás sem terjed ki minden, a Szabs. tv-ben szereplő  elkövetési magatartásra. A Szabs. tv. jelenleg hatályos 172. § (1) pontja értelmében a tiltott prostitúció szabálysértését követi el az, aki a külön törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján hozott önkormányzati rendeletben a szexuális szolgáltatással összefüggő korlátozást, illetve tilalmat megszegi. A szexuális szolgáltatás definícióját szintén a szervezett bűnözésről szóló törvény határozza meg. A törvény szerint a prostituált olyan, a szolgáltatást igénybe vevővel való testi érintkezést is igénylő tevékenysége, amely a szolgáltatást igénybe vevő szexuális vágyának felkeltésére, illetve annak kielégítésére irányul.

Vagyis a tiltott prostitúciónak csak egyes elkövetési magatartásai esetén veszi ki a kiskorúakat a büntethetők köréből a törvényjavaslat, csak az aktív és passzív felajánlkozás esetén. Továbbra is büntethető az a kiskorú például, akinek a felajánlkozása nem szóban történik, vagy magánterületen. Szintén szabálysértőként büntethető és akár felnőttek büntetés-végrehajtási intézetében letöltendő elzárással büntetendő, ha egy tizennégy éves “más szexuális szolgáltatását” reklámozza vagy ilyen cselekményekben közreműködik.

A Szabálysértési munkacsoport álláspontja szerint hazánk nemzetközi kötelezettségeinek, különösen a Gyermekjogi egyezményben előírtaknak a következő módosítás felelne meg:

172.§ (1) Aki törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján hozott önkormányzati rendeletben a szexuális szolgáltatással összefüggő korlátozást, illetve tilalmat megszegi, szabálysértést követ el.

(2) Nem büntethető az (1) bekezdésben szabályozott magatartás miatt az elkövető, ha a cselekmény elkövetésekor a tizennyolcadik életévét nem töltötte be.

2020-02-28T15:43:11+00:00 2020. február 28|Kategória: hírek|