Koronavírus és szabálysértési eljárás

A koronavírushoz kapcsolódó veszélyhelyzet néhány alapvető változást hozott a szabálysértési eljárással kapcsolatban, például új tényállásokat is bevezettek, ezekben az esetekben pedig a bírság összege is magasabb lett. Összeszedtük, hogy mire kell odafigyelni a veszélyhelyzetben.

Megtartják-e a szabálysértési eljárásokban a tárgyalásokat?

A szabálysértés miatti eljárásokban meghallgatás, tárgyalás csak telekommunikációs eszközön végezhető, ha annak technikai feltételei adottak. Tehát az eljárás alá vontat vagy tanút a hatóság meghallgathatja telefonon vagy online. A tanú vagy az eljárás alá vont személy írásban is tehet vallomást, ha azt a hatóság/bíróság engedélyezi. Ha a technikai feltételek nem adottak, és nem engedélyezik az írásbeli vallomástételt, akkor vagy felfüggesztik az szabálysértési eljárást, vagy megtartják a tárgyalást, 

Mi történik, ha nem megoldható a távmeghallgatás?

Ha az eljárásban résztvevő személyek jelenléte mindenképpen szükséges, és a távmeghallgatás vagy írásbeli vallomástétel nem megoldható,  akkor a hatóság/bíróság az eljárást legfeljebb három hónapra felfüggesztheti. Ha nem függeszti fel az eljárást, akkor megtartja a tárgyalást személyesen.

A felfüggesztést a bíróság/ hatóság legfeljebb három hónappal meghosszabbíthatja. A felfüggesztő határozat és a hosszabbítás kötelező erejű, azzal szemben nem lehet fellebbezni. A felfüggesztés a szabálysértési eljáráshoz kapcsolódó fizetési határidőkre és kérelmek határidejére is vonatkozik, azok is három hónappal meghosszabbodnak.

Mi történik, ha mégis sor kerül tárgyalásra/meghallgatásra a veszélyhelyzet alatt?

Ha a távmeghallgatás technikai feltételei nem adottak vagy az írásbeli vallomástételt nem engedélyezik, és a hatóság/bíróság nem függeszti fel az eljárást, akkor tárgyalást/meghallgatást tartanak, amelyről nyilvánosságot kizárják (nem mehet be hallgatóság), ha az járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályai miatt az szükséges. A nyilvánosság kizárásáról szóló határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak. 

Be tudok-e tekinteni a szabálysértési ügyem irataiba a veszélyhelyzet idején?

A szabálysértések irataihoz kapcsolódó információt csak telefonon, emailben vagy más, személyes jelenlétet nem igénylő módon adhatnak a hatóságok.

Kizárhatják-e a nyilvánosságot a tárgyalásról a veszélyhelyzet alatt?

Igen, a bíróság és a szabálysértési hatóság a nyilvánosságot a tárgyalásról vagy a meghallgatásról kizárja, ha járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályai miatt az szükséges. A határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak. 

Ha velem szemben követtek el szabálysértést, meg kell-e tennem a feljelentést a veszélyhelyzet idején?

Vannak olyan szabálysértések (pl. magánlaksértés, hozzátartozók közötti, 50 000 forint érték alatti lopás, becsületsértés), amelyek miatt csak akkor járnak el a hatóságok, ha a sértett feljelentést tesz (=magánindítvány).  A magánindítvány előterjesztésének határidejébe a veszélyhelyzet időtartama nem számít bele, tehát ráérünk utána megtenni a feljelentést. Ennek határideje egyébként attól a naptól számított harminc nap, amelyen a sértett az elkövető kilétéről tudomást szerzett. 

Mennyivel büntethetnek meg a koronavírus kapcsán bevezetett új szabálysértések miatt? Hogyan változott a szabálysértési törvény a koronavírus kapcsán?

Vannak új, a járványügyi védekezéssel kapcsolatos szabálysértések. Egyes, a járványhelyzethez kapcsolódó szabálysértések kapcsán a kiszabható szabálysértési bírság összege magasabb lett: 5000 – 500 000 Ft közötti bírság szabható ki. Ilyenek a kijárási korlátozás megszegéséhez vagy a kijelölt és önkéntes járványügyi karantén szabályainak megszegéséhez  kapcsolódó szabálysértések. 

fotó: Pivarnyik Balázs

2020-04-21T14:30:56+00:00 2020. április 7|Kategória: hírek|