Kérelem minták

Kérelem minták 2020-01-20T15:09:34+00:00

Helyszíni bírság felülvizsgálati kérelem


Meghallgatás iránti kérelem

Ha a hatóság úgy folytatta le az eljárást, hogy nem hallgatták meg és bírsággal sújtották, vagy intézkedést alkalmaztak, akkor 8 napon belül, írásban kérheti, hogy hallgassák meg. A meghallgatáson előadhatja, hogy miért nem ért egyet a bírsággal.

Letöltés


Tárgyalás tartása iránti kérelem

Ha a szabálysértés miatt bíróság járt el, és nem tartott tárgyalást, akkor nem fellebbezhet a döntés ellen (!), de 8 napon belül tárgyalás megtartását kérheti. A tárgyaláson előadhatja, hogy miért nem ért egyet a bíróság döntésével. A tárgyalás alapján hozott döntés ellen 8 napon belül fellebbezhet. (lásd: Fellebbezés a bíróság döntése ellen kérelem)

Letöltés


Részletfizetés, vagy halasztás iránti kérelem

Egyszer lehet kérni, hogy a bírságot hat havi részletekben, vagy csak hat hónappal később kelljen befizetni.

Letöltés


Kifogás

Ha a hatóság anélkül hozott döntés, hogy meghallgatták volna, akkor először meghallgatást kell kérni, ez az első “jogorvoslati kérelem”. (meghallgatási kérelem mintát is talál az oldalon) Ha a hatóság úgy döntött, hogy előtte meghallgattak, akkor az ügyet lezáró, érdemi döntéssel szemben, a hatóságnál, a határozat közlésétől számított 8 napon belül kifogást lehet benyújtani.

Letöltés


Fellebbezés a bíróság döntése ellen

Ha a szabálysértés miatt bíróság járt el, és nem tartott tárgyalást, akkor 8 napon belül tárgyalás megtartását kérheti. A tárgyalás alapján hozott döntés ellen 8 napon belül fellebbezhet.

Letöltés


Átváltoztatás kizártsága iránti igazolás

Ha nem fizette be a helyszíni bírságot és nem is dolgozta le közérdekű munkával, akkor a bíróság a bírságot börtön büntetéssé (fogházban letöltendő) változtatja át. Néhány esetben, azonban nincs helye átváltoztatásnak. (ezeket az eseteket lásd a minta dokumentumban)

Letöltés


Méltányossági kérelem

A méltányossági kérelemben kérheti a büntetés mérséklését vagy elengedését. Ezt a kérelmet a pénzbírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül, egyéb büntetés (kiszabott közérdekű munka vagy szabálysértési elzárás) esetén a végrehajtás megkezdéséig lehet előterjeszteni. Méltányossági kérelmet egy ügyben egy alkalommal lehet előterjeszteni. Olyan esetekben érdemes méltányossági kérelmet benyújtani, ha olyan körülmény merült fel a döntés jogerőre emelkedését követően, ami az ügy elbírálása során nem állt fenn, vaqy a hatóság nem tudott róla. (lásd részletesebb minta a dokumentumban)

Letöltés