Az Utcajogász levelet írt a BRFK-nak a kunyhólakók védelmében

Számos jelzést kaptunk erdőkben élő emberektől, valamint szociális munkásoktól, hogy rendőrök a 2018. október 15. napján hatályba lépő szabálysértési törvénymódosításra hivatkozva szabálysértési jogkövetkezmények kilátásba helyezésével szóban figyelmeztetik őket, hogy hagyják el a területet. Egybevág ezzel a Magyar Időkben megjelent kapitányi interjú is.

Álláspontunk szerint azonban az új tényállás kunyhó és más helyiségben lakók esetében nem alkalmazható, ezért levelet írtunk a budapesti rendőrfőkapitánynak. A levélben megosztottuk a rendőrséggel jogértelmezésünket, mely szerint a rendőrség nem dönthet el bonyoult magánjogi vitákat, arra kizárólag polgári bíróság jogosult.

A szabálysértési törvény szerint a közterület tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is. A szabálysértési törvény szerinti közterület fogalom központi eleme tehát a tér mindenki számára való hozzáférhetősége. Legyen a kunyhók akár állami, önkormányzati területen, akár magántulajdonú területen, azok nem mindenki számára hozzáférhetőek, hiszen zárt helyiségek. Ezért helyiségkiürítési eljárást kell az arra jogosult tulajdonosnak indítani. A rendőrségnek nincs hatásköre.

Azoknak, akikkel szemben a rendőrség hatáskör hiányában intézkedik, ingyenes jogi segítséget biztosítunk, hogy bíróság előtt védjük meg a rendőrséggel szemben a jogait.

2018-10-18T17:10:24+00:00 2018. október 18|Kategória: hírek|