Áldozatok, nem tettesek a prostituálttá váló gyerekek

Nem lesznek büntethetőek a prostitúcióra kényszerített gyerekek. Több évtized után végre módosulhat a szabálysértési törvény, nem elkövetőként, hanem áldozatként tekintenek majd azokra a gyerekekre, akik megszegik a “szexuális szolgáltatásra felajánlkozás tilalmát”. A Szabálysértési munkacsoport üdvözli a változást, amiért évek óta küzd számos civilszervezet.

A ma hatályos szabályozás szerint egy gyerek is elkövetheti a “tiltott prostitúció” szabálysértését, és ezért akár börtönbe is kerülhet. Ez a szabályozás büntetéssel próbál kezelni egy  gyermekvédelmi problémát. Ez szembemegy több, Magyarország által is elfogadott nemzetközi egyezménnyel, így az ENSZ Gyermekjogi Egyezménnyel is. A gyermekprostitúció ugyanis semmilyen körülmények között nem tekinthető önkéntes tevékenységnek, a prostitúcióra kényszerített gyerekek szexuális kizsákmányolás vagy szexuális zaklatás áldozatai.

A Szabálysértési munkacsoport tagjának, az Utcajogász Egyesületnek is volt prostitúcióban érintett gyermekkorú ügyfele. Annának  ötvenezer forint pénzbírságot kellett volna kifizetnie, a lány éppen a döntés előtt két héttel lett tizenhat éves. Végső eszközként az Alkotmánybírósághoz fordultunk, mert a gyermekprostitúció nem a prostitúcióra kényszerített gyerekek felelőssége. Az ügyről itt írtunk bővebben. 

Az ombudsman már egy 2011-es jelentésében felhívta a figyelmet a magyarországi gyermekprostitúció problémájára, és arra, hogy a jelenlegi törvények mellett sérülhet a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való joga. 2018-as jelentésében felszólította a belügyminisztert, hogy a nemzetközi gyermekjogi szabályokkal összhangban fontolja meg a prostitúció  dekriminalizációját – azaz ne büntethessenek meg egy gyereket azért, mert prostitúcióra kényszerült vagy erre kényszerítették. Végül 2019 márciusában született meg az a kormányhatározat, amely megágyazott a törvénymódosításnak.

Erre majd egy évet kellett várni: a kormány 2020. február 18-án nyújtotta be a törvényjavaslatot, amely módosítaná – egyebek mellett – a szabálysértési törvényt is, így nem lesz büntethető az a gyerek, aki megszegi a “szexuális szolgáltatásra felajánlkozás tilalmát.”  Ez egy régi adóssága volt a magyar államnak egy olyan kérdésben, amit a különböző pártállású kormányok az elmúlt évtizedekben szőnyeg alá söpörtek

A Szabálysértési Munkacsoport szerint ez fontos mérföldkő. A törvényjavaslat szövege alapján azonban nem valósul meg maradéktalanul az a cél, hogy a prostituálttá váló gyerekekre ne elkövetőként, hanem áldozatként tekintsen a rendszer. A törvényjavaslat csak azt a gyereket nem büntetné, aki “szexuális szolgáltatás nyújtására felajánlkozik”, de maradnak olyan esetek, amikor továbbra is indulhatna eljárás szexuális kizsákmányolás áldozataivá váló gyerekek ellen. Vagyis, ha a törvényjavaslatot ezzel a szöveggel fogadják el, bizonyos esetekben továbbra is elkövetőként kellene kezelni a prostitúció áldozatává váló gyerekeket. Mi a helyzet például azokkal, akiknek a “felajánlkozása” nem szóban történik? Vajon elkövetőként kell-e kezelni azokat a gyerekeket, akiket nem aközben érnek tetten, hogy “felajánlják a szolgáltatást”?

A Szabálysértési Munkacsoport álláspontja szerint a megoldás az lehetne, ha senki nem lenne büntethető, aki 18 éves kor alatt bármilyen módon tiltott prostitúciót követ el.

2020-02-28T15:34:56+00:00 2020. február 28|Kategória: hírek|